Header Row

[主頁] [兒歌] [食譜] [廣告] [家事百科] [蘇GOOD] [化妝美容] [兒歌] [產前產後] [奶奶趣聞] [Flashcards] [開心大發現] [食譜] [馬爾代夫] [最新] [水瓶座的人] [羅力威] [自然療法]

[化妝] 袁彌明 - 教化妝07 (胭脂 Blush)化妝全攻略---episode 7:blush
Blush Recommendation:
Powder-:
Shu Uemura
MAC
膏狀:
RMK
Blush Brush:
Shu Uemura
MAC

Source from Youtube/ericayuen,
Source from Erica Yuen 袁彌明 Video Blog女人生活智慧篇 http://blog.elle.com.hk/?88161

Popular Posts